Nowatorskim rozwiązaniem oferowanym przez naszą firmę są instalację oczyszczające powietrze z LZO poprzez wykroplenie ich par.
Głównymi zaletami tych instalacji jest:
  • Wysoka sprawność
  • Odzysk odparowanych związków organicznych (możliwość ich zawrócenia do procesu, bądź wykorzystania energetycznego)
  • Ekstremalnie niska energochłonność instalacji
  • Wysoki stopień bezpieczeństwa pracy
  • Możliwość łatwej rozbudowy (zwiększenia strumienia oczyszczanego powietrza)