Oferowane dopalacze mogą pracować:
  • bezpośrednio na strumieniu zanieczyszczonego powietrza
  • w połączeniu z adsorberem


Oferowane typy dopalaczy:
  • Dopalacze termiczne – redukcja LZO dokonuje się w komorze spalania w temperaturze 700-800 oC.
  • Dopalacze katalityczne – redukcja LZO dokonuje się na złożu katalizatora w temperaturze 400 – 550 oC
  • Dopalacze regeneracyjne – redukcja LZO dokonuje się w komorze spalania – przeznaczone do stosowania przy dużych strumieniach zanieczyszczonego powietrza

Dopalacze mogą jednocześnie pełnić funkcję grzewczą do wykorzystania w danym procesie technologicznym zakładu

W strumieniu powietrza wyrzutowego z dopalacza istnieje znaczący potencjał energii cieplnej do odzyskania.