Oferujemy adsorbery z wykorzystaniem jako adsorbent:
  • Węgla aktywnego
  • Zeolitów

Oferowane typy adsorberów:
  • Adsorbery stałe – wymagającej okresowej wymiany złoża adsorpcyjnego
  • Adsorbery obrotowe – działające w połączeniu z dopalaczem, zapewniają ciągłą regenerację złoża adsorpcyjnego
  • Adsorbery regeneracyjne – działające w połączeniu z układem wykroplenia (odzysku) lotnych związków organicznych

Pojedyńcze adsorbery mają możliwość pracy na przepływach do 150.000 m3/h