Oferowane centrale wentylacyjne składają się z podstawowych modułów:
 • filtracji nawiewnej
 • rekuperacji
 • nagrzewu
 • wentylacji nawiewnej
 • filtracji wyciągowej
 • wentylacji wyciągowej
Centrale mogą zapewnić przepływ do 60.000 Nm3/h.
Na specjalne zamówienie oferujemy centrale na większe przepływy.

Centrale są projektowane każdorazowo pod danego klienta. Z tego powodu mogą być montowane w trudno dostępnych miejscach.

Jako nośnik energetyczny może być wykorzystany:
 • Gaz ziemny
 • LPG
 • Olej opałowy
 • Ciepła woda użytkowa
 • Energia elektryczna