Oferujemy wykonanie:
 • kabin lakierniczych i suszarniczych
  • zamkniętych
  • przelotowych

Oferowane kabiny mogą być w wykonaniu:
 • przeszklonym
 • półprzeszklonym
 • konstrukcji panelowej

W zależności od potrzeb nawiew powietrza procesowego do kabiny może być realizowane:
 • z góry przez strop nawiewny
 • z boku przez ściany kabiny
Wyciąg powietrza z kabiny może być realizowany poprzez:
 • kanały fundamentowe
 • ściany boczne
 • strop kabiny
Kabiny mogą być wyposażone w układ utrzymania zadanej temperatury oraz wilgotności powietrza niezależnie od panujących warunków zewnętrznych.