W związku z rosnącymi wymogami ochrony środowiska a ściślej z koniecznością zagospodarowania osadów wytwarzanych w oczyszczalniach ścieków, firma BODIM-EKO Sp. z o.o. opracowała technologię termicznej utylizacji osadów biodegradowalnych i szlamów pofermentacyjnych.

Obecnie głównym odbiorcą tych odpadów jest przemysł rolniczy. W najbliższej przyszłości ta forma utylizacji osadów i szlamów będzie niemożliwa w związku z wprowadzonymi przepisami.

Nasza firma opracowała quasi autotermiczny proces, który pozwala na termiczną utylizację osadów biodegradowalnych i szlamów pofermentacyjnych o wysokiej zawartości wody. Proces jest samowystarczalny pod względem energetycznym, dodatkowo spaliny opuszczające urządzenie niosą ze sobą pewien potencjał energetyczny, który może zostać wykorzystany w celach grzewczych. Popioły powstające w tym procesie mogą zostać zagospodarowane np. w przemyśle budowlanym, w budownictwie dróg.