Obserwując rozwój rynku biopaliw w Polsce, nasza firma zauważyła szybki wzrost produkcji gliceryny, która jest produktem ubocznym procesu uzyskiwania FAME (estrów metylowych kwasów tłuszczowych – biopaliw). Wzrost produkcji gliceryny wiąże się z silnym spadkiem cen tego surowca (nasycenie rynku, głównie kosmetycznego). Dodatkowo gliceryna uzyskiwana w tym procesie jest silnie zanieczyszczona i wymaga dodatkowej obróbki, co wiąże się z wyższymi nakładami inwestycyjnymi lub dużo niższą ceną surowca.
Firma BODIM-EKO Sp. z o.o. opracowała proces termicznej utylizacji zanieczyszczonej gliceryny. Nasz proces radzi sobie z głównymi problemami związanymi z termiczną obróbką gliceryny:
  1. powstawanie akroleiny z termicznego rozkładu gliceryny
  2. zanieczyszczeniami mineralnymi gliceryny (głównie NaCl lub KCl, w zależności od użytego katalizatora w procesie produkcji FAME)
Technologia opracowana przez naszą firmę pozwala na zagospodarowanie energii ze spalania gliceryny w postaci ciepła i energii elektrycznej.
Niniejsza technologia z powodzeniem może zostać użyta do spalania innych ciężkich paliw silnie zanieczyszczonych zw. Mineralnymi.