Oprócz nowych projektów instalacji przemysłowych zajmujemy się także modernizacją już istniejących instalacji.
W zakres oferty wchodzą między innymi:
  • Poprawa pracy obiektów przez wprowadzenie sterowania i wizualizacji wraz z opomiarowaniem,
  • Wprowadzenie instalacji odzysku ciepła,
  • Modernizacja central wentylacyjnych pod kątem zmniejszenia kosztów eksploatacyjnych.
Jeśli nie ma na liście interesującej Państwa oferty z zakresu modernizacji prosimy o napisanie – zapytania ofertowe - nasze biuro projektowe otwarte jest na nowe wyzwania

Case study.
Lokalizacja: Wrocław.
Obiekt: Kabina lakierniczo-suszarnicza produkcji Nova Verta.
Cel: Modernizacja instalacji nawiewno-wyciągowej wraz z wprowadzeniem rekuperacji ciepła.
Stan przed modernizacją. Powietrze wyciągane z kabiny emitowane bezpośrednio do atmosfery. Przygotowanie miejsca pod instalacje rekuperacji ciepła. Posadowienie nowej centrali wentylacyjnej. Stan po modernizacji. Wyciągane powietrze przechodzi przez centralę wyposażoną w wymiennik.