Oferujemy instalacje odzysku ciepła:
  • ze strumienia powietrza wylotowego z instalacji
  • na ciągu technologicznym instalacji

Odzyskana energia wykorzystywana jest:
  • do ogrzania powietrza procesowego
  • do ogrzania ciepłej wody użytkowej

Instalacje odzysku ciepła pozwalają ograniczyć koszty eksploatacyjne instalacji nawet do 60%