BODIM-EKO Sp. z o.o.
ul. Filomatów 17
43-100 Tychy
Tel./fax:+ 48 (32) 217 08 63

NIP: 6462924701
Nr KRS: 0000398604
Sąd Rejonowy Katowice-Wschód
Wydział VIII Gospodarczy KRS
Kapitał zakładowy: 199 500 zł
Prezes Zarządu: Leszek Król
Dyrektor ds. Technicznych: Tadeusz Purczyński

Marketing: Łukasz Skurski


Kierownik projektu: Jan Kowalczyk

Księgowość:Księgowość
Sekretariat: Sekretariat

Zapytania ofertowe