Firma BODIM-EKO Sp. z o.o. oferuje wykonawstwo "pod klucz" instalacji technologicznych takich jak:

  • Malarnie, lakiernie, suszarki
  • Instalacje redukcji lotnych związków organicznych
  • Linie malowania kataforetycznego
  • Linie przygotowania powierzchni
  • Instalacje odzysku ciepła
  • Instalacje termicznej utylizacji szlamów