Zajmujemy się projektowaniem i wdrażaniem linii przygotowania powierzchni zarówno pod malowanie jak i nakładanie powłok antykorozyjnych.
Poprzez odpowiednie przygotowanie powierzchni rozumiemy wytworzenie na powierzchni metalu warstwy konwersyjnej, która ze względu na swoje własności elektrochemiczne pozwala na zahamowanie procesu utleniania a także uzyskanie odpowiedniej przyczepności powłoki malarskiej.
Proces czyszczenia oraz przygotowania powierzchni powinien składać się z kilku etapów, których liczba powinna znajdować się w granicach od 5 do 12.
W typowych rozwiązaniach mamy zazwyczaj do czynienia z następującymi etapami:
  • Odtłuszczanie – usunięcie z powierzchni metalu wszelkich zanieczyszczeń olejowych i stałych.
  • Fosforanowanie żelazowe albo cynkowe – przygotowanie powierzchni,
  • Końcowym etapem przygotowania powierzchni jest jej osuszenie.
Proponowana przez Nas technologia czyszczenia oraz przygotowania powierzchni dotyczy powierzchni stalowych.