Linie KTL     Wychodząc naprzeciw rozwijającemu się zapotrzebowaniu przemysłu na wytrzymałe powłoki malarskie zajmujemy się kompleksowym projektowaniem linii malowania kataforetycznego wraz z liniami przygotowania powierzchni.
    Powłoki otrzymywane tą technologią charakteryzują się wysoką ochroną antykorozyjną, jednorodną grubością powłoki na powierzchni malowanego elementu nawet w miejscach niedostępnych do pomalowania innymi metodami, a także przyjaznemu środowisku procesowi.
    Projektowane przez nas linie kataforezy mogą, wedle specyfikacji Klienta, być zaprojektowane jako linie taktowe lub ciągłe.
    Za stosowaniem elektroforezy przemawiają takie czynniki jak: wysoki stopień automatyzacji procesu, wysoka odporność korozyjna oraz chemiczna uzyskiwanych powłok, niskie zapotrzebowanie na energię elektryczną, to niektóre zalety tej technologii. Sama technologia malowania wykorzystującego zjawisko elektroforezy przeznaczona jest głównie dla przemysłu motoryzacyjnego i przemysłu, gdzie malowane elementy są wielkogabarytowe (karoserie, obudowy maszyn) o skomplikowanych kształtach, a produkcja jest wielkoseryjna.
    Ciągłe udoskonalenia technologii malowania elektroforetycznego poprzez wprowadzenie nowatorskich rozwiązań, spełniania coraz to rygorystycznych ograniczeń związanych z ochroną środowiska spowoduje, że będzie wykorzystywana nie tylko w przemyśle samochodowym ale również do pokrywania przedmiotów codziennego użytku: urządzenia gospodarstwa domowego, a nawet mebli biurowych.

Przykładowe linie KTL
Więcej o zjawisku elektroforezy